Co to jest TEDA?

TEDA jest programem grantowym mającym na celu promowanie publikacji literatury oraz spuścizny sztuki i kultury Turcji w językach innych niż turecki.

TEDA prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji stanowi program dotacji finansowych wspierających bezpośrednio prace nad tłumaczeniem i publikacjami. Oferuje on także zachęty zagranicznym wydawcom chcącym publikować zarówno literaturę turecką jak i prace dotyczące tureckiej sztuki i kultury w językach obcych.

Program TEDA swoimi poczatkami sięga 2005 r. Jego głównym celem od poczatku było ułatwienie dostępu do literatury tureckiej zagranicznym czytelnikom, a także udostępnienie możliwości zapoznania się z bogactwem kulturowym Turcji we własnych językach. W ten sposób Program zwiększa obecność książek autorstwa tureckich pisarzy na globalnym rynku wydawniczym.

Program TEDA, prowadzony przez Ministerstwo Kultury, finansuje wnioski zatwierdzone przez Komitet Doradczy i Ewaluacyjny TEDA wspierając tym samym większy obieg literatury tureckiej na całym świecie.

Żródło: www.tedaproject.gov.tr

Turcja i Polska

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Osmanami (Imperium Osmańskim) i Królestwem Polskim zostały nawiązane w 1414 roku, ponieważ oba państwa były bezpośrednimi sąsiadami od późnego średniowiecza do końca 18. wieku.

600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych było obchodzone w 2014 roku.

Kontakt

Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1
Warszawa, Polski
+48 22 826 62 88 - 89

Email: info@turcja.org.pl
Website: www.turcja.org.pl

Turcja Broszury