Wystawa zorganizowana z okazji 175. rocznicy założenia Adampola

Szczególne podziękowania za udostępnienie oraz stworzenie podpisów do zdjęć należą się Pani Nalan Avhan. Organizator wystawy: Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Warszawie.

Wincenty Ryży, czwarty od prawej, z gośćmi z Polski, a dokładnie z Przemyśla, 1912
Wincenty Ryży, będąc studentem medycyny, został zesłany na Syberię. Po uratowaniu i przewiezieniu do Adampola, nadano mu przydomek „doktor”.
Był założycielem rodziny Ryżych, która mieszka we wsi do dnia dzisiejszego.

110–letni mieszkaniec wsi Adampol, 1912
Zdjęcie zrobił w 1912 r. Polak, który przyjechał do Adampola z Przemyśla.

Anna Dochoda (z domu Bojarczuk) i Jan Dochoda, początek XX wieku
Jan Dochoda przyjechał do Adampola po wojnie krymskiej, w 1856 roku.
Był założycielem rodziny, która odegrała kluczową rolę w życiu społeczności wsi.
Członkowie rodziny Dochoda mieszkają w Adampolu do dnia dzisiejszego.

Boże Ciało, Polonezköy, 1962
Mieszkańcy Adampola mogli swobodnie wypełniać praktyki i obrzędy religijne.
Obchodzono je w kościele na terenie wsi, ale wsparcia udzielał również kościół św. Antoniego, znajdujący się w Stambule.

Budowa domu techniką muru pruskiego, lata 20. XX w.
Pierwsze domy budowane w Adampolu były bardzo proste. Stawiano je bezpośrednio na ziemi. Wieśniacy wykorzystywali je jako schronienie zarówno dla siebie, jak i zwierząt.
W późniejszych latach do budowy zaczęto wykorzystywać technikę muru pruskiego, polegającą na wypełnianiu drewnianego szkieletu mieszanką gliny i słomy.

Cmentarz, ok. roku 1920
Cmentarz założono w 1849 roku, po śmierci pierwszego mieszkańca wsi, Iwana Lewczenko.
Znajdował się przy wjeździe do wsi.
Mieści się na nim około 270 grobów, w tym pomnik Ludwiki Śniadeckiej – żony Mehmeda Sadyka Paszy.

Dom rodziny Dochodów, około roku 1915
Na schodach stoją Waleria Dochoda i Jan Dochoda, a na dole pośrodku Anna Dochoda (z domu Krzemińska).
Założyciel rodziny, Jan Dochoda, przyjechał do wsi w 1856 roku, po wojnie krymskiej.

Dom Jana Dochody, lata 20. XX w.

Dom Ludwika Biskupskiego, pocz. XX w.
Ludwik Biskupski, założyciel rodziny, przez długie lata sprawował funkcję sołtysa. Zginął tragicznie ratując dziecko spod rozpędzonych koni.

Krzyż, lata 20. XX w.
Krzyż znajdował się przy wjeździe do wsi.

Ksiądz Antoni Wojdas z dziećmi, ok. roku 1940
Mieszkańcy wioski odprawiali obrzędy religijne w kaplicy, zbudowanej w roku 1846. Dwadzieścia jeden lat później w jej miejsce postawiono drewniany kościół.
Po jego zawaleniu podczas trzęsienia ziemi w roku 1894, postawiono kościół murowany. Był to rok 1912.

Muzycy z Adampola, lata 40. XX w.
Podczas wesel i świąt we wsi grano polską muzykę.

Po polowaniu, 1940
Jednym z głównych zajęć mężczyzn mieszkających we wsi było polowanie na dziki w okolicznych lasach. Od czasu do czasu także Turcy brali w nich udział.

Pojazd Czardak, 1912
Czardak (pol. altanka) był pojazdem konnym wykorzystywanym do lat 30. i 40. XX w. w Adampolu, późniejsze Polonezköy, do przejazdów do Stambułu oraz przewozu odwiedzających wieś gości.
Nazwano go altanką ze względu na charakterystyczne zadaszenie.

Pojazd Czardak, 1925
Czardak (pol. altanka) był pojazdem konnym wykorzystywanym do lat 30. i 40. XX w. w Adampolu, późniejsze Polonezköy, do przejazdów do Stambułu oraz przewozu odwiedzających wieś gości.
Nazwano go altanką ze względu na charakterystyczne zadaszenie. Siedząca w wozie druga od lewej strony osoba to Waleria Dochoda, zamieszkała później w Polsce.

W domu Dochodów, 1918
W pierwszym rzędzie siedzą córki Józefa i Anny Dochodów. Trzecia osoba od prawej to Natalia Dochoda, czwarta to Waleria Dochoda.

Widok na Polonezköy, 1960
Na dole fotografii widać dom Wilhelma Wilkoszewskiego, po prawej stronie Adama Minkowskiego, a wyżej po lewej stronie widać dom Pasterza Mehmeda.
Na tyłach znajduje się cmentarz.

Zima w Adampolu

Turcja i Polska

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Osmanami (Imperium Osmańskim) i Królestwem Polskim zostały nawiązane w 1414 roku, ponieważ oba państwa były bezpośrednimi sąsiadami od późnego średniowiecza do końca 18. wieku.

600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych było obchodzone w 2014 roku.

Kontakt

Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1
Warszawa, Polski
+48 22 826 62 88 - 89

Email: info@turcja.org.pl
Website: www.turcja.org.pl

Turcja Broszury